CalibRa Proje Lojistik Dan. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Hakkımızda

CalibRa Proje Lojistik 2004 yılında kurulmuştur. 2004 yılından günümüze kadar hizmetlerine devam etmekte olan firmamız, proje lojistiği anlamında en hızlı gelişmekte olan firmalardan biridir ve müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir yelpazedeki çözüm önerileri ile tüm dünyada hizmet vermektedir.

CalibRa endüstriyel projeler için türbin, transformatör, motor, jeneratör, buhar kazanı gibi gabari dışı yük taşımacılığında; enerji santralleri, petrol rafinerileri, fabrika yeniden kurulumları ve boru hatları gibi anahtar teslim projelerde uzmanlaşmıştır.

En uygun sevkiyat metodlarını kullanıp rekabetçi fiyatlar sunarak birlikte çalıştığı firmaların haklı güvenini kazanmayı, bu çerçevede sağlıklı ve uzun ilişkiler kurmayı kendine ilke edinmiştir.

v

Vizyonumuz

* Proje lojistiğinde uluslararası, sürdürülebilir bir marka olmak
* Endüstriyel projelerde, iş ortaklarına değer kazandıran hizmetler vermek
* Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşteriye özel, müşteri odaklı çözümler üretmek
* Riskleri azaltmak
* Güvenilir olmak

Misyonumuz

İSG Politikamız

Çevre Politikamız

* Yenilikçi akımları takip edip kendimizi geliştirmek
* İletişim halinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlarla etik değerler çerçevesinde, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak
* Tüm çalışanların görev ve sorumluluklarını eş zamanlı olarak yerine getirmelerini sağlayarak, hedefe ulaşmak
* Vizyonumuza ulaşabilimek için gerekli ortamı hazırlamak

CalibRa Toplam Kalite Sistemine entegre İSG yönetim sistemini kurmuş, risklerinin farkında ve bu riskleri minimize etme gayret, çaba ve araştırmalarını aralıksız sürdürmekte , karşılaşma olasılığı içinde olduğu risklerin, önleyici ve düzeltici faaliyetlerinin bilincinde olarak plan, program ve çalışmaları yapmakta; bunların gelişimi için deneyimli personelini sürekli eğitmekte,tüm bu çalışmaları dokümante etmektedir, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara sürekli açık, hizmetlerini gerçekleştirirken yerel yasal mevzuata uyumlu çalışmayı prensip edinmiştir. CalibRa yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetimi ile İSG performansının sürekli iyileştirilmesini, İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların koşullarına uyacağını, İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi çerçevelerini oluşturmayı, OHSAS mevzuatına ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt etmektedir.

CalibRa hizmet kalitesini, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, üzerine düşen çevre ile ilgili yasal ve diğer sorumlulukları, müşteri özel isteklerini yerine getirmeyi, faaliyetlerinin çevresel etkilerine ve hizmetlere uygun olması ile olumsuz etkileri en aza indirmeyi,çevre kirliliğini oluşturmadan önlemeyi, atıklarını azaltmayı, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamayı ve kaynak kullanımını azaltmayı, çalışanlarının ve tedarikçilerinin çevre konusunda ilgi ve duyarlılığını arttırmak amaçlı faaliyetlerde bulunmayı taahhüt eder.

Kalite Politikamız

* Sosyal sorumluluk bilinci ile uluslararası standartlar düzeyinde, can, mal ve çevre emniyetini sağlayarak, süratli ve güvenli bir hizmet sunmak.
* Kalite yönetim sistemi kurallarına uyarak etkinliğimizi sürekli kılmak
* Gelişim odaklı bir anlayışla ve kültürel faaliyetlerle, tüm personelimizin kalite politikamızı sahiplenmesini sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
*İş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek, persormansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek.
* Sürekli iyileştirme çabalarımızın iş süreçlerimize katkısını ölçmek
* İş ortaklarımızla olan çalışmalarımızda,proje lojistiğinin temelini oluşturan kontrol ve ayrıntılara gösterdiğimiz özeni sergilemek
* İş ortaklarımızda yarattığımız güven duygusunu tüm iş değerlerimizin ve süreçlerimizin önünde tutmak ve sürdürülebilir kılmak
* Hizmetlerimizi, uluslararası standartlar ve yasal şartlara uyarak, her müşteriye özel tasarlamak ve tüm iş ortaklarımızın memnun,çalışanlarımızın ise gurur duyacağı bir marka olarak kalmak...