SORUN YOK ...
NASIL & NE & NEREDE

İSG POLİTİKAMIZ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ)

CalibRa Toplam Kalite Sistemine entegre İSG yönetim sistemini kurmuş, risklerinin farkında ve bu riskleri minimize etme gayret, çaba ve araştırmalarını aralıksız sürdürmekte , karşılaşma olasılığı içinde olduğu risklerin, önleyici ve düzeltici faaliyetlerinin bilincinde olarak plan, program ve çalışmaları yapmakta; bunların gelişimi için deneyimli personelini sürekli eğitmekte,tüm bu çalışmaları dokümante etmektedir, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara sürekli açık, hizmetlerini gerçekleştirirken yerel yasal mevzuata uyumlu çalışmayı prensip edinmiştir. CalibRa yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetimi ile İSG performansının sürekli iyileştirilmesini, İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların koşullarına uyacağını, İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi çerçevelerini oluşturmayı, OHSAS mevzuatına ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt etmektedir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

    CalibRa hizmet kalitesini, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, üzerine düşen çevre ile ilgili yasal ve diğer sorumlulukları, müşteri özel isteklerini yerine getirmeyi, faaliyetlerinin çevresel etkilerine ve hizmetlere uygun olması ile olumsuz etkileri en aza indirmeyi,çevre kirliliğini oluşturmadan önlemeyi, atıklarını azaltmayı, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamayı ve kaynak kullanımını azaltmayı, çalışanlarının ve tedarikçilerinin çevre konusunda ilgi ve duyarlılığını arttırmak amaçlı faaliyetlerde bulunmayı taahhüt eder.